Improvisem amb la flauta!

L’objectiu d’aquesta seqüència didàctica és la de poder acabar improvisant, a l’acabar la sessió, una melodia amb la flauta a partir d’unes pautes molt senzilles. Sovint, ens trobem en què a l’aula hi ha alumnes amb nivells molt diferents a l’hora de tocar la flauta. Uns toquen la cançó molt ràpidament mentre que d’altres s’encallen amb els primers moviments. A través de les següents passes els alumnes

  • Treballaran diferents aspectes relacionats amb la interpretació musical
  • Adquiriran alguns elements del llenguatge musical
  • Practicaran amb alguns recursos tecnològics i, sobretot,
  • Donaran peu a la creativitat i la improvisació de manera individual i grupal.
  • Inclusió de l’alumnat: la improvisació permet arribar a un alt grau de personalització, ja que permetrà als alumnes amb més capacitats, que puguin anar més enllà, mentre que els alumnes amb més dificultats puguin aprendre unes digitacions bàsiques i puguin fer música, a través de la mateixa progressió harmònica.

Aquesta activitat s’ha dut a terme amb uns alumnes de primer d’ESO, amb uns interessos i coneixements previs força desiguals. L’adaptació de les activitats a la realitat dels grups és imprescindible, de manera que aquesta, només pretén ser una experiència de la qual poder extreure’n idees.

Comencem…

Per començar, presentem als alumnes la progressió harmònica amb la que treballarem, una seqüència que repetirem constantment. Aquesta seqüència la farem a una velocitat aproximada de negra = 60, amb un ritme que podem anar variant. L’acompanyament el farà el professor: en el meu cas ho he fet amb la guitarra o amb el piano, segons el moment. Als alumnes, no els direm, per ara, quins acords estem fent: la menor i sol major.

Treball de reconeixement auditiu

El primer acord, de la, és un acord menor i el segon, de sol, és un acord major. Notem la diferència i fem un treball de reconeixement auditiu sobre altres acords menors i majors. Si es disposa de temps i de ganes es poden utilitzar recursos com www.tonedear.com, així com una gran quantitat d’aplicacions per a mòbil o tauleta molt útils per a l’entrenament auditiu (“ear training”).

A continuació, tornem a la nostra progressió i demanem als alumnes que toquin un la i un sol amb la flauta i decideixin a sobre de quins acords sona bé, i sobre quins sona malament.

Un cop hagin vist que la nota la sona bé amb l’acord de La m i la nota sol sona bé damunt de l’acord de Sol M, passarem a cantar les notes. Aquest serà el mantra que cantaran tots els alumnes una i altra vegada. Es tracta que tothom faci alguna cosa. Més endavant, i per tal que la motivació no davalli, s’introduiran altres instruments al conjunt.

 

Quan el mantra està afinat i estable, per torns i un a un, tocaran amb la flauta aquestes notes, a ritme de rodona. El resultat és que a cada moment n’hi ha un que toca la flauta mentre els altres canten. És important que la seqüència harmònica no s’aturi.

Improvisació rítmica

A continuació demanarem als alumnes que facin una improvisació rítmica a partir de la nota donada. El professor farà un modelatge (la resta d’alumnes, seguiran cantant ad infinitum, el pedal la i sol, a ritme de rodones). Exemple:

Qui no s’atreveixi perquè es perd, sempre pot conitnuar tocant les notes, amb ritmes més senzills com rodones, blanques o negres. Si disposem de temps i de ganes, pot ser un bon moment per introduir el concepte del compàs.

Incorporant les altres notes de l’acord

A continuació, proposem als alumnes que introdueixin el do agut amb la flauta. Aleshores, mentre tot el grup continua cantant incansablement el pedal de la i sol, cada alumne farà la seva improvisació introduint el do quan li vingui de gust. El professor torna a fer, cantant, un petit modelatge. A partir d’ara, farem les seqüències dobles per tal que l’alumne tingui dues oportunitats per improvisar a sobre els dos acords. Exemple:

Aquest pas pot costar una mica als alumnes, i sovint els fa por de sortir de la zona de confort; o mandra, que ve a ser el mateix. Amb el suport col·lectiu del mantra (la-sol) facilitarà que se sentin acollits pel grup o els quedi clar sota la influència de quin acord ens trobem.

A continuació introduim la nota si i fem el mateix procediment. A sobre de quin acord sonarà bé? Exemple:

A continuació introduim la nota mi (que sonarà correctament sobre l’acord de la m) i, un cop ho hàgim fet, introduïrem la nota re (que sonarà correctament sobre l’acord de sol). Aviat, els alumnes, ens preguntaran si poden fer el re agut o el re greu, el do agut o el do greu. Aquest moment és interessant aclarir que els acords es poden fer en un registre o en un altre, de la mateixa manera que els podem fer amb un instrument o un altre. Com el mateix passa amb les escales. Els alumnes més destres podran començar a explorar els registres més greus i aguts de la flauta. Els alumnes amb més dificultats, es poden quedar en petites improvisacions rítmiques sobre les notes de la i de sol.

Observarem com els alumnes tenen la tendència a imitar la seqüència rítmica que ha fet el company o companya anterior. Ho assenyalarem, parlarem de la repetició com a recurs musical i compositiu i cercarem alternatives a la repetició, com la variació o el contrast.

No existeix l’error

Quan improvisem hi ha unes notes que entren en consonància amb els acords que estan fent i d’altres que no. Això no treu que els puguem utilitzar. De fet, si només utilitzem les notes de l’acord ben aviat començarem a avorrir-nos. No censurarem mai l’error. Fins i tot en el cas més extrem de l’alumne que fa un sol al llarg de l’acord de la, i un la, al llarg de l’acord de sol (m’hi he trobat); aquest alumne ha començat la seqüència al revés i no se n’ha adonat. Podem estar atents a les cares dels altres (potser algú se n’ha adonat) per fer preguntes i veure què està passant i com està sonant.

Finalment, podem acabar sentint, fàcilment, melodies com la següent:

Molts altres alumnes, quan fan sonar una nota que no correspon a l’acord, posen una cara estranya i seguidament la canvien per una altra que sí que forma part de l’acord (són les anomenades notes de pas i apoiatures!) i el moviment de cella de l’alumne és la prova fefaent que tenen una gran funció com a recurs expressiu. Explotem-ho. Reflexionem-hi. Al capdavall es tracta que es vagin deixant anar, agafin confiança i es concentrin en la música.

És important que tots els alumnes que canten,  excepte el que fa la improvisació amb la flauta, cantin fluix (soto voce) per tal que se senti la improvisació del que toca la flauta. Amb això treballarem el concepte d’intensitat i els valors del respecte i l’escolta a qui està tocant.

Si la motivació davalla, o el tedi s’apodera de nosaltres, introduirem altres elements que tinguem a l’abast (petita percussió, plaques, boomwackers,…) realitzant petits obstinats rítmics. Veurem com tot plegat va pujant d’intensitat. És una sensació molt positiva i que apodera al grup.

Repàs de teoria

A continuació podem explicar què és un acord tríada, escriure’l a la pissarra (fins ara, haurem intentat no utilitzar-la per a res) i veurem com, per addició de terceres, podem construir acords a partir de qualsevol nota (siplau, no farem càlculs d’intervals!). Construïrem altres acords i veurem com sonen. Podem tornar a la fase de reconeixement auditiu de l’inici de la seqüència.

Podem introduir 3 flautes (o altres instruments melòdics) que facin el pedal de l’acord complet (amb flautes greus serà més interessant). Perquè,… podem fer un acord amb una flauta? I per què no? (inferirem el concepte d’instrument monòdic vs polifònic).

Allarguem les improvisacions

Seguidament, deixem a la llibertat i decisió dels alumnes quant volen que duri la seva improvisació. Així que vulguin concloure la seva improvisació hauran de fer un senyal al següent company per tal que entri en el moment adequat (en la m), a la següent roda. Fer un senyal implica decidir anticipadament quan voldrà acabar, avisar el company o companya, i concloure la progressió hamònica. Aquí podem introduir l’estructura clàssica del discurs: introducció, nus i desenllaç i parlar sobre aspectes d’expressió i musicalitat.

Establim diàlegs

Una altra possibilitat és fer la improvisació per parelles, retant-se en duel. Un fa la seva improvisació i, al seu torn, li contesta l’altre. El professor pot fer un nou modelatge. Veurem que l’altre alumne el pot imitar o bé el pot contestar. Establim un diàleg. Aquells alumnes poden sortir al mig de la classe. Insistim: els alumnes amb més dificultats, poden fer totes les activitats ja que sempre poden recorrer a fer les notes més bàsiques.

Grups enfrontats

A partir d’aquí es poden establir diverses dinàmiques, com ara dividir la classe en dos grups en dues files enfrontades: el grup del La m i el grup del Sol M. Poden fer-ho per torns, o bé improvisacions múltiples.

Explorar altres tonalitats

En altres sessions es pot fer la mateixa seqüència a partir d’altres graus de l’escala, com ara re m i Do M

Explorar altres llenguatges

Amb un dels grups, va sorgir una improvisació d’expressió corporal col·lectiva seguint el ritme harmònic – tan espontània com increïble- però, algunes coses que passen a l’aula, es queden a l’aula! 🙂

Enregistrar i compartir

Al final del procés, que s’ha dut a l’aula, amb l’acompanyament del professor, se’ls facilita un àudio amb la pregressió repetida n vegades, per tal que, a casa, puguin practicar una improvisació. Demanarem que, individualment o en parelles, importin l’àudio a l’audacity i que enregistrin a sobre una improvisació. Una altra possibilitat és que es gravin en vídeo mentre activen l’àudio. Dependrà de la perícia individual i del grup classe.

Àudio d’exemple, que es pot fer molt fàcilment amb l’eina Ireal Pro (escollir l’estil, el tempo, el nombre de repeticions, etc…). Per a més informació de l’eina, veure l’entrada sobre I Real Pro

Arribats al final del viatge, només ens quedarà que compartir els resultats amb els companys i a la revista del centre!

 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s